Faillissement My Store B.V.


Contact Information
Contact Caroline van Hees
$ 0.00
More Information

MEDEDELING VAN FAILLISSEMENT & OPROEPING CREDITEUREN MY STORE B.V. Op 24 september 2020 is door het Gerecht in Eerste Aanleg in Saba de vennootschap My Store B.V. in staat van faillissement verklaard. Als curator is benoemd mevrouw mr. C.M.P. van Hees (caroline.vanhees@attorneysxm.com. De heer mr. C.T.M. Luijks treedt op als rechter-commissaris. Bij dezen worden alle crediteuren opgeroepen hun vorderingen (schriftelijk en gemotiveerd) ter verificatie ten kantore van de curator in te dienen.

This Ad has been viewed 22 times.